Login

ARCHIV AKTUALIT

13.2.2015 - Vláda schválila dvacet programů podpory OP PIK

17.02. 2016
13.2.2015 - Vláda schválila dvacet programů podpory OP PIK Na svém úterním jednání schválila vláda 20 z celkového počtu 24 programů podpory v rámci OP PIK, ze kterého budou mít čeští podnikatelé možnost čerpat zhruba 120 miliard korun (4,331 miliardy EUR). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vůči žadatelům a příjemcům podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) využívá nižšího členění programu — tzv. programy ...

8.2.2015 - EFEKT 2015 dotační program na podporu úspory energie

8.2.2015 - EFEKT 2015 dotační program na podporu úspory energie Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2015.Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků, na rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na pilotní projekty a na ...

23.1.2015 - Co musí udělat kominík

23.1.2015 - Co musí udělat kominík Otrávit se oxidem uhelnatým můžete stejně spolehlivě, když zanedbáte péči o komín nebo údržbu kotle. Podívali jsme se, co by měl kominík udělat, když ho objednáte na roční prohlídku komína. Před časem tu ústy zástupců výrobců kotlů zaznělo, že kontrolovat komíny u plynových spotřebičů je zbytečné, raději by se měly kontrolovat kotle, aby se zabránilo otravám oxidem uhelnatým. Dnes tu máme ...

21.1.2015 - Programy podpory bydlení na rok 2015

21.1.2015 - Programy podpory bydlení na rok 2015 Rozhodnutím č. 223/2014 ze dne 26. 11. 2014 vyhlásila ministryně pro místní rozvoj výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2015. Rozhodnutím č. 232/2014 ze dne 15. 12. 2014 doplnila ministryně pro místní rozvoj program Podpora bydlení o výzvu k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. V rámci těchto ...

15.1.2015 - Nový energetický zákon

15.1.2015 - Nový energetický zákon Nový energetický zákon, který se nyní po prvním čtení do konce ledna projednává ve sněmovně, nahrává neseriózním prodejcům elektřiny a plynu. V navrhované verzi totiž zkracuje lhůtu, do níž mohou občané jednoduše odstoupit od smlouvy, kterou s nimi obchodník uzavřel „mimo obvyklé prostory“. Může jít o smlouvu uzavřenou třeba doma, kde klienta o výhodnosti přechodu k novému dodavateli přesvědčí ...

12.8.2014 - Nájem nebo vlastní bydlení: výhody a nevýhody

12.8.2014 - Nájem nebo vlastní bydlení: výhody a nevýhody Češi inklinují k pořizování vlastního bydlení, zvláště pokud mají volit mezi hypotékou a tržním nájmem. Ale bydlení v pronajatém bytě či domě má i svoje výhody. Jak vychází jejich vzájemné srovnání? Od doby, kdy úvěry z hypoték klesly na zhruba tři procenta, se skutečně často může stát, že splátka bance je stejná nebo dokonce nižší než měsíční nájemné za stejně velký byt, takže srovnání vypadá ...

28.7.2014 - Koupě družstevního bytu má být snazší, ale banky na to neberou ohled

28.7.2014 - Koupě družstevního bytu má být snazší, ale banky na to neberou ohled Legislativa platná od nového roku měla usnadnit koupi družstevního bytu. Banky ale novinky v zákoně moc v potaz neberou. Pokud zájemce nemá možnost ručit jinou nemovitostí nebo když nezíská vyjádření družstva o brzkém převodu bytu do osobního vlastnictví, může většinou na hypotéku zapomenout.   Financování družstevního bydlení bylo doposud problémem. V případě, že nebyl možný převod podílu do ...

7.7.2014 - Stáří není legrace. Buď si upravte své bydlení včas, nebo si naspořte

7.7.2014 - Stáří není legrace. Buď si upravte své bydlení včas, nebo si naspořte Více než metry čtvereční bývá pro seniory takzvaná bezbariérovost. Tedy bydlení bez zbytečných schodů, případně s výtahem, s bezpečnou koupelnou. A také takové, kde najdou přátele a případnou pomoc. Domovy důchodců představují řešení jen v některých případech, navíc jejich kapacita nestačí. Proto se stále častěji objevují nabídky bydlení, kde má klient dostatek soukromí neboli vlastní byt, ale ...

7.7.2014 - Nový portál s informacemi o bydlení - www.portalobydleni.cz

7.7.2014 - Nový portál s informacemi o bydlení - www.portalobydleni.cz 21.01.2014: 16.ledna 2014 byl spuštěn Portál o bydlení, který provozuje Státní fond rozvoje bydlení. Jeho smyslem je soustředit rozsáhlé množství informací na jednom místě a zajistit jejich členění, strukturu a přehlednost - počínaje právními informacemi, až po praktickou poradnu pro každého tak, aby se v tak rozsáhlé problematice mohl zorientovat každý, kdo potřebuje správné informace k ...

13.2.2014 - Řekněte nám, jak se vám bydlí podle nových zákonů

13.2.2014 - Řekněte nám, jak se vám bydlí podle nových zákonů Změny zavedené od ledna 2014 novou legislativou se projevily i v oblasti bydlení. Řeč je především o novém občanském zákoníku a o zákonu o obchodních korporacích, které mají dopad na bytová družstva, společenství vlastníků i nájemní vztahy. Jak velký a jak se s ním vypořádávají, se snaží zjistit Státní fond rozvoje bydlení prostřednictvím dotazníku na Portálu o bydlení.Státní fond rozvoje ...

6.8.2013 - Osm faktů, které musíte znát, než si pronajmete byt

6.8.2013 - Osm faktů, které musíte znát, než si pronajmete byt Od roku 1995 musí pronajímatel s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu pouze v písemné formě. Ústní dohoda není rozhodující. Každá smlouva musí obsahovat popis bytu včetně výše nájemného a doby nájmu. Pokud si do bytu vezmete další osobu, musíte to ...

23.5.2008 - Program PANEL - od 2.4.2008 opět otevřen.

23.5.2008 - Program PANEL - od 2.4.2008 opět otevřen. Počínaje dnem 2. dubna 2008 (středa) lze opět podávat nové žádosti o podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů v programu PANEL na pracovištích Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.Žádosti budou uspokojovány z prostředků rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008. Podmínky pro poskytování úrokové dotace zatím zůstaly nezměněny a jsou stanoveny nařízením vlády č. 299/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů (aktuální text nařízení vlády lze otevřít kliknutím na příslušné políčko na pravé záložce). Jedinou změnou je skutečnost, že v letošním roce bude úroková dotace poskytována v souladu s výše uvedeným nařízením vlády pouze do výše 2 procentních bodů. To se týká všech žádostí vyřizovaných z prostředků letošního rozpočtu SFRB, tedy i žádostí, které byly podány na podzim minulého roku a již nemohly být uspokojeny z prostředků z rozpočtu roku 2007.Žádosti o bankovní záruky ČMZRB, a.s. jsou vyřizovány i nadále průběžně a bez omezení.
Program na podporu oprav bytových domů
postavených panelovou technologií PANEL

(ve znění platném od 2. 4. 2008)

Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení
Poskytovatelé podpory:
- Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků)
- Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (pro bankovní záruky)
1. Předmět a účel podporyCílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami ...

21.1.2008 - EU nařídila vyčištění výtahových šacht kvůli bezpečnosti

21.1.2008 - EU nařídila vyčištění výtahových šacht kvůli bezpečnosti

Pokud by se ve výtahové šachtě panelákového domu vzňal prach na pletivu a rámech, který si tam domácnosti "střádají" i 40 let, mohl by vyhořet celý vchod. Evropská unie proto českým vlastníkům a správcům panelových domů nařídila vyměnit staré zdviže a vyčistit šachty kvůli požárním a hygienickým normám.

 

Celá zpráva


23.10.2007 Nájmy v novém roce vystřelí až o polovinu - viz. článek iDNES.cz

23.10.2007 Nájmy v novém roce vystřelí až o polovinu - viz. článek iDNES.cz

Přichází druhé kolo zvyšování regulovaného nájemného – nájemníci od 1. ledna zaplatí v průměru o čtvrtinu více. Většina měst se pustila do nejvyššího možného zdražení, které jim povoluje zákon.

Nejvíce se zdraží v některých atraktivních pražských částech, například na pražských Vinohradech se od ledna zvýší činže skoro o polovinu. Za průměrný byt 3+1 s plochou 68 metrů čtverečních, který porovnává Český statistický úřad, nájemník zaplatí asi 3 400 korun, tedy asi o 1 100 korun více než letos.


Celá zpráva


13.8.2007 - Majitelé chystají zvýšení regulovaných činží - článek novinky.cz

13.8.2007 - Majitelé chystají zvýšení regulovaných činží - článek novinky.cz

Mnozí nájemníci se ještě nevzpamatovali z posledního poměrně razantního zvýšení regulovaných nájmů, ke kterému došlo od ledna nebo v průběhu letošního roku, a už je na obzoru další. Soukromí majitelé domů i obce totiž mohou nájemné opět zvednout od ledna příštího roku.

 

Celá zpráva


04.03.2008 - Program podpory bydlení pro r. 2008.

04.03.2008 - Program podpory bydlení pro r. 2008.

MMR ČR vyhlásilo pro r. 2008 následující programy podpory bydlení:

Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2008.
Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu minimálně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť.

Podpora výstavby technické ...


1.8.2007 Vyšší ceny od ledna tvrdě dopadnou na domácnosti - článek novinky.cz

1.8.2007 Vyšší ceny od ledna tvrdě dopadnou na domácnosti - článek novinky.cz

Zdražení, ke kterému v Česku dojde v příštím roce, pokud se vládě podaří Sněmovnou protlačit reformu veřejných financí, tvrdě dopadne na některé české domácnosti. Řada z nich bude muset radikálně změnit strukturu rodinných rozpočtů a omezit výdaje. Výrazně totiž vzrostou náklady na bydlení, energie a služby spojené s bydlením.

Celý článek


KLOKOČ s.r.o., Neratovice, info@klokoc.cz
HOME Klokoč správa a údržba nemovitostí, bytů a nebytových prostor
HOME
HOME

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ