Login

6.8.2013 - Osm faktů, které musíte znát, než si pronajmete byt

6.8.2013 - Osm faktů, které musíte znát, než si pronajmete byt

Od roku 1995 musí pronajímatel s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu pouze v písemné formě. Ústní dohoda není rozhodující. Každá smlouva musí obsahovat popis bytu včetně výše nájemného a doby nájmu. Pokud si do bytu vezmete další osobu, musíte to majiteli oznámit do 15 dnů. Jinak riskujete výpověď.

 

 

1. Smlouva musí být písemná

Jestliže jste se stali nájemcem v době do 1. 1. 1995, nemusíte mít písemnou smlouvu. Od té doby však jiná forma nájemní smlouvy než písemná není přijatelná. V případě, že si některé věci podstatné pro váš vzájemný nájemní vztah s majitelem dohodnete ústně a nepodchytíte je ve smlouvě, nebude k nim soud při sporech přihlížet.


2. Dalšího nájemníka si nastěhovat můžete, ale zvýší se vám nájem

Chcete-li si do pronajatého bytu k sobě někoho nastěhovat, musíte to majiteli písemně oznámit do 15 dnů. Majiteli bytu sdělíte jména osob, jejich datum narození a státní příslušnost. S novými nájemníky se vám může zvednout i nájem. Na základě počtu lidí, kteří s vámi budou v bytě dále bydlet, majitel zaúčtuje zvýšené náklady za energie a služby. Pokud vlastníkovi bytu další osoby neoznámíte do jednoho měsíce od jejich nastěhování, může vám majitel dát výpověď i bez povolení soudu.

 

3. Nájemné jedině ve stanovený termín

Majitel bytu po vás nemůže chtít, abyste mu nájem zaplatili dřív, než máte ve smlouvě. Pro vás je také termín placení nájemného a služeb závazný.

 

4. Vlastní škody - vlastní úsilí

Drobné opravy majitel bytu neřeší. Nájemce si například sám vymění žárovku nebo spraví kapající kohoutek. Pronajímatel také neodpovídá za škody, které v bytě způsobí sám nájemce.

 

5. Přestavět byt jedině se souhlasem

Pokud se vám nelíbí interiér pronajatého bytu, lze si ho přestavět podle vlastních představ. Potřebujete k tomu však souhlas majitele, někdy dokonce stavebního úřadu. Týká se to hlavně vybourání zdiva nebo naopak rozdělení pokojů zdí. Souhlasy je nutné získat dřív, než s přestavbou začnete. Když souhlas nezískáte, nesmíte úpravy provést, jinak riskujete výpověď bez povolení soudu.

 

6. Kauce je v podstatě jistota pronajímatele

Při uzavírání nájemní smlouvy někdy majitel požaduje složení kauce. V tom případě vy rozhodně trvejte na tom, aby ve smlouvě bylo uvedeno ujednání o kauci. Částka na kauci nesmí být vyšší než součet nájmů a služeb za tři měsíce. Vlastníkovi bytu slouží kauce jako finanční jistota, pokud byste nezaplatili nájem. Použije-li majitel bytu kauci na splacení nájmu za vás, musíte ji nejpozději do jednoho měsíce doplnit do původní výše. Po skončení nájemní smlouvy je majitel povinen vám kauci vrátit.

 

7. Pokud jedna věc ve výpovědi chybí, je neplatná

Výpovědní doba z nájmu je stanovena na tři měsíce. Výpověď má být vždy písemná a musí obsahovat důvod výpovědi, poučení o možnosti podání žaloby na neplatnost a závazek vlastníka bytu o poskytnutí bytové náhrady. Výpověď musí zahrnovat všechny tyto náležitosti, jinak je neplatná. 

 

8. Majitel vás v podstatě vyhodit nemůže

Vlastník bytu nemá právo vás bez udání pádných důvodů a bez soudu vyhodit z nájmu. Pronajímatel ani nesmí vyměnit zámky u bytu, který je předmětem nájmu. Soudní cesta samozřejmě možná je.

 

Nájemní smlouva musí obsahovat:

- prohlášení, že pronajímatel je majitelem bytu a přenechává jej nájemci k užívání
- popis bytu - adresa, rozloha, počet místností, příslušenství, vybavení
- částka nájemného, poplatky za služby
- termín úhrady nájemného
- doba trvání nájmu

 

6. srpna 2009 - zdroj http://www.idnes.cz


Zpět na hlavní výpis

KLOKOČ s.r.o., Neratovice, info@klokoc.cz
HOME Klokoč správa a údržba nemovitostí, bytů a nebytových prostor
HOME
HOME

Created by © 2007/2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ